Ako na to?

             Ten, čo si vypožičiava

Vyhľadajte, čo a kde si chcete požičať

Požiadajte o požičanie veci na obdobie,  
v ktorom ju potrebujete

Vyzdvihnite požičiavanú vec, skontrolujte jej stav a  
ak je to žiadané, prineste za ňu bezpečnostný depozit

Vráťte požičanú vec majiteľovi               


Napíšte vaše hodnotenie majiteľa veci

              Ten, čo niekomu požičiava

Nahrajte veci, ktoré by ste chceli požičiavať

Akceptujte požiadavku na požičanie veci


Odovzdajte požičiavanú vec


Prevezmite vašu vec, skontrolujte jej stav a  
vráťte bezpečnostný depozit, ak bol odovzdaný

Napíšte vaše hodnotenie vypožičiavateľa

A nezabudnite, k požičaným veciam sa správajte lepšie ako k svojim.


Čo je OdKomunity.sk?
Prečo používať OdKomunity.sk? 
Koľko stojí používanie OdKomunity.sk?
Ako nahrať veci/služby, ktoré môžem ponúknuť?
Ak požadujem odmenu za poskytnutie veci/služby, kam ju mám uviesť?
Čo robí OdKomunity.sk pre ochranu jednotlivých používateľov?
Čo je zmluva o výpožičke?
Ako nájdem vec/službu, ktorú potrebujem?
Čo ak nenájdem vec/službu, ktorú potrebujem?
Požiadal som o poskytnutie veci/služby, ale jej poskytovateľ neodpovedá. Čo môžem robiť?
Skôr ako niekoho o niečo záväzne požiadám, chcem sa ho ešte na niečo spýtať. Ako to mám spraviť?
Kde nájdem telefonický kontakt na používateľa, ktorý už skôr súhlasil s poskytnutím mi veci/služby?
Čo ak sa mi vráti vec poškodená?
Čo mám robiť ak mi niekto nenapísal hodnotenie po tom, ako došlo k vráteniu veci alebo poskytnutiu služby?
Môžem blokovať používateľa, ktorému nechcem nič poskytnúť?
Čo je tlačítko "Varovať" v "Komunikácia" v prehľade požiadaviek?
Ako môžem dôverovať niekomu, koho vôbec nepoznám? 
Ako môžem zvýšiť svoju dôveryhodnosť? 
Čo je kredit používateľa?
Aký je to overený používateľ?
Prečo mám pomáhať propagovať komunitu?

Čo je OdKomunity.sk?
OdKomunity.sk je komunitný portál, ktorý umožňuje jeho členom vzájomne si požičiavať veci, ktoré majú alebo využívať služby, ktoré vedia poskytnúť.

Prečo používať OdKomunity.sk?
...získate dodatočný príjem z toho, čo vlastníte a viete
...ušetríte za nákup toho, čo potrebujete iba občas a tu to môžete výhodne získať
...získate nové schopnosti a vedomosti
...znížením spotreby prispejete k ochrane životného prostredia
...zmiernite plytvanie vyčerpateľnými zdrojmi surovín na Zemi
...podporíte rozvoj lokálnych komunít a spolupatričnosť v nich
...umožníte ľuďom nezištne si pomáhať
...zlepšite život znevýhodneným a ohrozeným skupinám občanov, ktorí ušetrené prostriedky využijú na potrebnejšie veci

Koľko stojí používanie OdKomunity.sk?
Používanie OdKomunity.sk je bezplatné. Stránka je financovaná z darov od tých používateľov, ktorí chápu, že žijeme v dobe, kedy prevádzku, starostlivosť a ďalší rozvoj takejto stránky nie je možné zabezpečiť bez zodpovedajúcich nákladov.
A keďže budete mať možnosť ušetriť desiatky, možno až stovky Eur ročne na veciach a službách, za ktoré už nemusíte prehnane platiť, keďže tu ich môžete zadarmo, či malý poplatok získať, veríme, že pár z ušetrených Eur venujete aj vy na financovanie stránky. Aby sme aj vďaka vám našu komunitu nielen udržali pri živote a čo najviac ju rozšírili, ale aj zabezpečili jej ďalší rozvoj do budúcnosti.

Ako nahrať veci/služby, ktoré môžem ponúknuť?
Je veľmi dôležité ich nahrať správnym spôsobom. Uľahčíte tak ich vyhľadávanie. Do názvu ponuky uvádzajte vždy iba jej krátky, bežne zaužívaný názov. Nenahrávajte viac veci/služieb naraz v jednom kroku. Detailnejšie informácie k ponuke uvádzajte v poli “Bližšie info”.

Ak požadujem odmenu za poskytnutie veci/služby, kam ju mám uviesť?  
Pokiaľ požadujete finančnú odmenu za poskytnutie veci alebo služby, uveďte jej výšku v poli “Poplatok“. Takto bude záujemca dopredu informovaný, že požadujete odmenu. Samotný spôsob úhrady je na vašej vzájomnej dohode.

Čo robí OdKomunity.sk pre ochranu jednotlivých používateľov?
Ochrana členov našej komunity a ich veci je pre nás absolútnou prioritou. Poskytujeme nasledujúce prvky zvyšujúce ochranu používateľa, ktoré môžete využívať:

  • Hodnotenia používateľa - informujú vás o skúsenostiach iných používateľov s týmto používateľom.
  • Blokovanie používateľa – máte možnosť zablokovať iného používateľa. Zablokovaný používateľ vás potom nemôže o nič požiadať, ani vám poslať správu.
  • Varovanie používateľov – máte možnosť varovať ostatných používateľov pred konkrétnym používateľom tým, že ho verejne označíte ako problematického používateľa.    
  • Bezpečnostný depozit - finančná zábezpeka, ktorú môžete žiadať za požičiavanú vec a ochrániť sa tak pred prípadom poškodenia veci.  
  • Overenie totožnosti používateľa - OdKomunity.sk ho vykonáva na základe identifikovateľnej platby z bežného účtu používateľa v banke. Na základe údajov z platby dôjde k overeniu používateľa. Tieto údaje by boli poskytnuté štátnym orgánom, pokiaľ by došlo k poškodeniu iného používateľa, ktorý by sa touto cestou chcel brániť.  
  • Zmluva o výpožičke - právny dokument upravujúci podmienky vypožičania veci.

Čo je zmluva o výpožičke?
Právny dokument, ktorý vám dávame k dispozicií pre prípad, že požičiavate naozaj drahú vec. Doporučujeme využívať túto možnosť len v nevyhnutných prípadoch. Samotná zmluva je už totiž prvkom nedôvery voči požičiavateľovi a my sa snažíme o vytvorenie komunity založenej na dôvere medzi jednotlivými členmi.

Ako nájdem vec/službu, ktorú potrebujem?
Môžete zadať do vyhľadávača, ktorý je umiestnený na vrchu každej stránky, názov veci/služby a zvoliť mesto/mestá v blízkosti ktorých hľadáte. Zobrazia sa vám dostupné ponuky.
Hľadanú vec/službu nájdete aj prehľadávaním kategórií, kde si zvolíte v akej kategórií a blízkosti ktorého mesta/miest sa má hľadať.

Čo ak nenájdem vec/službu, ktorú potrebujem?
Môžete ju pridať do zoznamu vecí/služieb, ktoré používatelia potrebujú. Všetci používatelia vo vašom okolí budú automaticky informovaní, čo potrebujete. Ak niekto túto vec/službu pridá do ponuky, budete o tom informovaný emailom.

Požiadal som o poskytnutie veci/služby, ale jej poskytovateľ neodpovedá. Čo môžem robiť?
Po prihlásení sa do vášho konta, opäť vyhľadajte vec/službu, o ktorú ste žiadali a kliknite na "Poslať správu používateľovi". Otvorí sa vám okno, kam mu môžete napísať správu.

Skôr ako niekoho o niečo záväzne požiadám, chcem sa ho ešte na niečo spýtať. Ako to mám spraviť?
Prihláste sa, vyhľadajte profil daného používateľa a kliknite na "Poslať správu používateľovi".

Kde nájdem telefonický kontakt na používateľa, ktorý už skôr súhlasil s poskytnutím mi veci/služby?
Po prihlásení sa do vášho konta, kliknite na "Komunikácia" a následne na "Odoslané požiadavky". Kliknite na detail danej požiadavky, kde nájdete jeho telefónne číslo.

Čo ak sa mi vráti vec poškodená?  
Ak by prišlo k poškodeniu veci, je na dohode oboch strán, akou sumou bude táto škoda krytá. Pre tento prípad existuje možnosť už pri nahrávaní veci, ktoré chcete požičiavať, uviesť, že budete požadovať bezpečnostný depozit. Ten slúži na krytie prípadných škôd. Postup je rovnaký, ako keby ste niečo požičali svojmu priateľovi a on to poškodil.

Čo mám robiť ak mi niekto nenapísal hodnotenie po tom, ako došlo k vráteniu veci alebo poskytnutiu služby?
Po prihlásení sa do vášho konta, kliknite na "Komunikácia", zvoľte si, či sa jednalo o "Prijaté požiadavky" alebo "Odoslané požiadavky". Kliknite na detail danej požiadavky, kde nájdete telefónne číslo na používateľa. Potom stačí už len zavolať a požiadať používateľa, aby tak urobil.

Môžem blokovať používateľa, ktorému nechcem nič poskytnúť?  
Áno. V jeho profile kliknite na "Zablokovať používateľa". Nebude vás tak môcť o nič požiadať, ani vám poslať správu. Zablokovaného používateľa môžete kedykoľvek v jeho profile opäť odblokovať.

Čo je tlačítko "Varovať" v "Komunikácia" v prehľade požiadaviek?
Ak máte vážny problém s používateľom, s ktorým máte aktívnu požiadavku, napr. vám nevrátil požičanú vec načas, môžete stlačiť tlačítko "Varovať". Pošle mu to správu a označí jeho kredit používateľa veľmi výrazným upozornením: „NEVYRIEŠENÝ PROBLÉM “. Toto upozornenie bude viditeľné ostatným používateľom, kým s vami nedorieši existujúci problém a vy neodstránite varovanie.

Ako môžem dôverovať niekomu, koho vôbec nepoznám?
Každý používateľ, ktorý si alebo niekomu už niečo poskytol, bol hodnotený. Tieto hodnotenia sú nápoveďou, nakoľko dôveryhodný používateľ je. Akú skúsenosť s ním mali iní používatelia. Ak nebol ešte ani raz hodnotený, sú tu ďalšie bezpečnostné prvky na vašu ochranu. Bezpečnostný depozit, zmluva o výpožičke alebo skutočnosť, či bola overená totožnosť používateľa.
A samozrejme máte právo komukoľvek, kto sa vám nepozdáva odmietnuť poskytnúť svoju vec/službu.

Ako môžem zvýšiť svoju dôveryhodnosť? 
Na začiatok doporučujeme uviesť pri registrácií pravdivé údaje o sebe a poskytnúť čo najviac informácií. Veľa o vás môže ostatným používateľom napovedať aj váš kredit používateľa, ktorý je určitou vašou vizitkou, ako vážne to myslíte so svojím členstvom v komunite. Najdôležitejšie je ale asi ako vás hodnotenia ostatní používatelia (ako boli s vami spokojní či nespokojní). S rastom počtu dobrých hodnotení rastie aj vaša dôveryhodnosť. Na druhú stranu každé negatívne hodnotenie výrazne znižuje vašu dôveryhodnosť.

Čo je kredit používateľa?

 

Kredit používateľa je komplexný ukazovateľ každého používateľa, ako vážne to myslí so svojím členstvom v komunite. Informuje o tom, či a kedy bol overený prevádzkovateľom, počte pozitívnych i negatívnych hodnotení od ostatných používateľov, rozsahu ponuky (koľko svojich veci/služieb ponúka), ako sa angažuje v propagácií komunity (koľkých ľudí doteraz priviedol do komunity). A tiež koľkokrát v aktuálnom roku využil služby stránky (niečo niekomu poskytol alebo sám niečo využil) a akou sumou finančne prispel na prevádzku stránky.

Aký je to overený používateľ?
OdKomunity.sk sa usiluje o vytvorenie čo najväčšej istoty v komunite. Keď používatelia pridávajú svoje veci/služby do ponuky, stanovujú, kto bude mať k nim prístup. Môžu to byť buď všetci používatelia alebo iba overení.
Overovanie vykonávame na základe identifikovateľnej platby od používateľa. Overeným používateľom sa stanete, keď pošlete z vášho bežného účtu v banke dobrovoľnú sumu na náš účet. Na základe údajov z platby dôjde k overeniu používateľa.
Overený používateľ má prístup k oveľa širšej ponuke, keďže väčšina používateľov je ochotná ponúknuť svoje veci/služby len používateľom, ktorých sme overili. Používatelia taktiež radšej využívajú ponuky od overených používateľov.

Prečo mám pomáhať propagovať komunitu?  
Čím viac ľudí sa nám spoločne podarí získať do komunity, tým väčšie množstvo veci a služieb na poskytnutie tu bude. A čím väčší výber tu bude, tým väčší bude náš prínos. Či už k ochrane životného prostredia, pomoci ostatným ľuďom ale aj úspore vlastných peňazí.
Taktiež ak získate do komunity svojich priateľov, budete presne vedieť, aké veci/služby vám môžu poskytnúť. No a v neposlednom rade vám to aj zvyšuje váš kredit používateľa.

 
Hosting zadarmo od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 €
od WebSupport.sk